وحدت جهان هستی

در این مقاله استدلال شده است که جهان هستی (Universe) یک سیستم واحد و یکپارچه است که تمام اجزای آن بهم متصل می باشند و همچنین علم حاکم  بر جهان هستی نیز یک علم واحد است و تفکیک پذیر نمی باشد هرنوع تقیسم بندی هم که انسان برای تفکیک علم جهان هستی انجام داده و آن را به علوم مختلفی مثل شیمی و فیزیک، زمین شناسی، زیست شناسی، فلسفه، … تقسیم نموده است، تنها یک تفکیک ذهنی است و در واقعیت تنها یک علم واحد وجود دارد.

دانلود فایل پی دی اف مقاله وحدت جهان هستی