ماهیت علم، وحدت علم

دانلود فایل پی دی اف ماهیت علم، وحدت علم

فهرست مطالب

۱- تعریف علم

۲- تعریف معلومات (Knowledge) انسان

۳- ماهیت غیر مادی علم و معلومات

۳٫۱- علم قبل از بیگ بنگ (مه بانگ) موجود بوده است و جهان مادی را شکل داده است

۳٫۲- وجود علم و عدم وابستگی آن به انسان

۳٫۳- ماهیت غیرمادی قوانین در جوامع بشری

۳٫۴- مستقل و غیرمادی بودن نرم افزارها

۳٫۵– علم و معلومات توسط مغز انسان ایجاد نمی شود

۳٫۶- آنتروپی اجسام مادی مثبت است ولی آنتروپی علم و معلومات منفی است

۳٫۶٫۱- آنتروپی منفی (Negative Entropy) علم و معلومات

۴- وحدت علم در جهان هستی

۵- پدیده (Phenomenon) و شیئ فی نفسه (Noumenon)

۶- اظهار نظر دانشمندان در باره جهان هستی

پی نوشت

۱- رابطه شعور با بدن انسان

۱٫۱- سیستم عصبی (شامل مغز) انسان

۱٫۲- رابطه شعور با سیستم عصبی انسان

۱٫۳- نحوه ایجاد آگاهی در انسان

۱٫۴-  حالات کیفی در انسان

۱٫۵- نقش مواد مسکن و مخدر در مغز و ایجاد حالات کیفی