تفسیر “امت واحد ” و علل بروز اختلاف بین انسان ها

دانلود فایل پی دی اف تفسیر امت واحد

فهرست مطالب

۱- تعریف امت واحد

۲- انسانها در ابتدا امت واحدی بودند

۳- بروز اختلاف بین انسان ها و علل آن

۳٫۱- تلقی دارائی از امکانات مادی و غیرمادی و برتری طلبی

۳٫۱٫۱- نکوهش برتری جوئی در قرآن

۳٫۲- سنت های خانوادگی، سنت ها و فرهنگ های قومی و ملی

۴- انسان ها از یک نوع هستند

۵- چرا انسان ها بصورت امت واحد قرار داده نشده اند؟